9 Barris Acull

URL: 9bacull.org
Data de realització: 14/10/2010
Estat actual: Web migrada a nova versió
Hosting: LinuxBCN

Nou projecte de web de la xarxa d’entitats 9 Barris Acull.

Per al disseny s’ha partint del Amity Island encara que prou tunejat amb Panells, Views i CSS.

Tal vegada el més interessant és la estructuració en taxonomies creuades de tota la informació de les entitats de la xarxa i la inclussió d’animacions i mapes de posicionament amb el módul CCK i les fitxes de cada entitat.