Around the World’s Pinhole Crazy People

URL: awpcp.org
Data de realització: 19/04/2020
Estat actual: Web en funcionament
Hosting: LinuxBCN


Around the World’s Pinhole Crazy People és una senzilla web realitzada amb WordPress.org utilitzant un theme predeterminat i formularis per poder participar en el projecte que allà s’ha anunciat. Aquesta pàgina web alberga aquesta colla de fanàtics de la fotografia estenopèica o “pinhole”.