BBDD d’usuaris de la Xarxa de 9 Barris Acull

URL: 9bacull.org/bbdd
Data de realització: 01/02/2020
Estat actual: Web en funcionament
Hosting: LinuxBCN

Eina creada a mida amb drupal 7 i uns quants mòduls:

La idea és poder gestionar una base de dades d’usuaris amb les consultes que realitzen en aquesta entitat. S’utilitzen tipus de continguts específics i que amés contenen sub-tipus de continguts relacionats. Així es te una fitxa de cada usuari i les consultes que fa a aquest entitat. D’aquesta manera la gestió d’usuaris i de consultes resulta molt ràpida, automatitzada, senzilla i finalment es pot, mitjançant el mòdul Views, exportar a XLS qualsevol de les consultes per generar estadístiques i informes.

S’ha aconseguit substituït una base de dades local i privativa per aquesta que funciona sota web i totalment com a intranet.