Nau Bostik

URLnaubostik.com
Data de realització: 09/2022 – 01/2023
Estat actual: Web en funcionament
Hosting: Extern

Nou web pels amics de la Nau Bostik. Un fantàstic equipament sociocultural de gestió comunitària. Des que el passat agost va petar la vella, varen encarregar-nos fer-ne una una nova versió i aquí la tenim ja mig visible, encara que falta molta feina que anirem fent a poc a poc.

  • Creació de web amb WordPress.org
  • Adaptació del theme TwentyTwentyTwo de WordPress.org per la NauBostik
  • Integració del mòdul The Events Calendar per organitzar els esdeveniments
  • Creació de nova taxonomies, pàgines, etc.