PictureBCN.com

URL: picturebcn.com
Data de realització: 03/12/2013
Estat actual: Web discontinuada
Hosting: LinuxBCN

Creació de zero del web/botiga virtual de PictureBCN.com, una botiga d’imatges llestes per penjar!

  • Anàlissi de necessitats
  • Disseny i estucturació de continguts
  • Disseny i creació de “Theme” bassat amb Commerce Kickstart
  • Desenvolupat amb Drupal Commerce amb la sub-contractació d’alguns mòduls a Ymbra.com
  • Estratègia de continguts i màrketing de continguts estrategiadelcontenido.com
  • Traducció a l’anglés per Marta García Crockett

Ha estat un xic dur adaptar les necessitats de PictureBCN.com a Drupal Commerce però finalment sembla que tot rutlla perfectament.

La idea és poder vendre i enviar imàtges d’alta qualitat en formats tangibles (dos tipus de paper fotogràfic, Dibond i Dibond + Metracrilat). Per imposicions de les empreses transportistes algúns suports s’han d’enviar embalats amb una caixa de fusta i això complica un xic tot plegat.

També ha estat interessant la experiència de conèixer el món de la exportació de productes a diferents pasïsos, el tractament d’impostos dins i fora de les nostres froteres i el “workflow” que obliga les característiques del producte per poder-se vendre mitjançant una botiga virtual.

Això és només l’inici del projecte, encara s’ha d’ampliar moltes de les seves funcionalitats.