Web Ajuntament de Sant Adrià; Base de dades d’Entitats

URLhttp://www.sant-adria.net
Data de realització: 2006/01/26
Estat actual: Web en funcionament
Hosting: Ajuntamaent de Sant Adrià de Besòs

Creació de l’apartat Entitats de la web de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

El projecte d’Entitats consta d’un “BackEnd” i un “FrontEnd” que permet gestionar per part de l’Administració (Backend) l’edició de les Entitats que existeixen a Sant Adrià de Besòs. D’altra banda, els usuaris poden accedir a totes les dades públiques de les entitats des de la Web de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (Apartat Entitats).

Per a aquest projecte s’ha utilitzat PhP, MySQL en un entorn de servidor Apache; GNU/linux

  • Hi ha fins a 4 nivells d’accés a la informació.
  • S’ha programat una eina de retall i ajustament de les imatges on line
  • Permet treure llistats en format compatible amb fulles de càlcul

Linuxbcn.com només ha desenvolupat l’apartat d’entitats de la Web de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.