LunuxBCN està especialitzat en el disseny, muntatge i gestió de xarxes locals tan Ehernet com Wi-fi o mixtes. A la vegada podem configurar la seguretat de la mateixa o auditar-ne la seguretat.

Si cal, a més, us podem muntar servidor, basat sempre en Linux, per gestió de fitxers, intranets o cues d’impressió.

  • Instal·lació i posada en marxa de xarxes
  • Instal·lació i posada en marxa de xarxes Wireless (Wi-Fi); privades o públiques amb gestió d’usuaris, horaris, etc.
  • Instal·lació i posada en marxa de xarxes mixtes ethernet / Wireless (Wi-Fi)
  • Instal·lació i posada en marxa de xarxes amb tota mena de servidors dedicats.