Davinci Escola d’Art

URL: davinci-escola-art.com
Data de realització: 25/01/2007
Estat actual: Web migrada a nova versió
Hosting: LinuxBCN

Renovació d’una projecte web estàtic a la recent versió de Drupal 5.x.

S’ha aprofitat per reestructurar els continguts de la web que ja tenien per poder facilitar la navegació als usuaris.
S’ha afegit el mòdul i18n per poder presentar els continguts amb tres idiomes (ca, es i en)

En quant al disseny s’ha partit del disseny Aberdeen per adaptar-lo al disseny proporcionat per el client. Amb molts canbis a nivell gràfic, comportament de menús i adaptació de les plantilles per a cada tipus de continguts

També s’ha intensificat molt l’us de Views i panels amés de optimitzar i adaptar el módul Galerix