Escola-Taller de Blues de Barcelona

URL: escolablues.com
Data de realització: 08/01/2010
Estat actual: Web actualitzada a nova versió
Hosting: LinuxBCN

Nova web Drupalera surgida del “projecte mare” www.festivalbluesbarcelona.com.

s’intenta potenciar la participació dels alumnes i professors d’aquesta escola única en la seva forma d’ensenyar. Gràcies a Drupal podem crear un seguit de funcionalitats que permeten la interacció entre professorat i alumnes de la mateixa.
També s’intenta donar importància als esdeveniments de l’escola i els seus resultats; amb la possibilitat de pujar vídeos i fotografies de les actuacions i Masster Class dels alumnes.

Desenvolupada amb Drupal 6.x i amb les seguents característiques:

  • Mòdul i18n per poder tenir la web en català, castellà i anglès.
  • Personalització de “content types” amb CCK per el control dels Profesors, Tallers, notícies, continguts multimèdia
  • Panels per crear portada amb regions més flexibles
  • Views per poder crear diferents vistes i cerces dels Tallers i Profesorat de l’escola
  • Web form per que els usuaris formalitzin la inscripció a l’escola (formulari)
  • Personalització de RSS
  • Adaptació del theme Framework
  • Mòdul AddToAny per que es puguin enviar els continguts a les principals xarxes socials
  • Drupal SEO per indexació del web als principals motors de cerca